CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ TRỌ HỖ TRỢ SINH VIÊN
06/07/2017

 Thông tin đến sinh viên việc hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên trường, bằng cách chia sẻ đường link:

https://docs.google.com/a/hbu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSePSo1jV7zHmpiR6uhLHw-VzR19LmHIkzO-Yi2VThs_ces38A/viewform

Tìm nhà trọ tại các cơ sở học tập của trường: Điện Biên Phủ, Đầm Sen …

 

Từ khóa:
Top