DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ GIẢM HỌC PHÍ THEO DIỆN CÓ NGƯỜI THÂN HỌC CÙNG
24/05/2017

Danh sách sinh viên đề nghị giảm học phí theo diện có người thân học cùng trường năm học 2016-2017 để phản hồi thông tin

Danh sách sinh viên đề nghị giảm học phí theo diện có người thân học cùng trường năm học 2016-2017 để phản hồi thông tin

Thời gian phản hồi từ ngày 23/5 đến 11h00 ngày 27/5/2017

Nơi nhận phản hồi: Phòng Chăm sóc sinh viên – 03 Hoàng Việt, P.4 Tân Bình.

Sinh viên thắc mắc sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top