LỊCH CÚP ĐIỆN
18/05/2017
Lịch cúp điện tại cơ sở Đầm sen 1 và Đầm sen 2
Thông báo: 
Lịch cúp điện tại cơ sở Đầm sen 1 và Đầm sen 2 như sau:
Thời gian: ngày 22/05/2017, từ 09 giờ00 đến 13 giờ00.
Lý do: Bảo trì lưới điện.
Vì thế lớp NH14DH-NH1 thi môn đầu tư tài chinh thi lúc 8h đến 9h30 sáng ngày 22/05/2017 sẽ được dời lên sớm 30p để tránh trường hợp các bạn đang thi thì cúp điện. Các bạn sẽ bắt đầu thi lúc 7h30.
Từ khóa:
Top