THÔNG V/V "SƠ TUYỂN THÍ SINH THAM DỰ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC - GIẢI SAO MAI 2017"
18/07/2017
Thông báo 577/TB-VTVHCM trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM V/v "Sơ tuyển thí sinh tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải sao mai 2017" khu vực TPHCM
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top