THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ONLINE HỌC MÔN TH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH
31/05/2017

Thông báo v/v đăng ký online học môn thực hành Giáo dục quốc phòng - An ninh.

SINH VIÊN HỌC THỰC HÀNH GDQP-AN BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHO KHÓA 2016 ĐĂNG KÝ ONLINE CÁC KHÓA 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC LIÊN HỆ Ở KHOA ĐỂ LẬP DANH SÁCH GỬI VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO.

THỜI GIAN ĐĂNG KY ONLINE BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 15/05/2017 -  09/06/2017.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top