LỚP TK15DH-KT1 THAM QUAN & TRẢI NGHIỆM NGÂN HÀNG MÔ PHỎNG VIETVICTORYBANK
02/06/2017

Lớp Tk15dh-Kt1 tham quan & trải nghiệm ngân hàng mô phỏng  VietVictoryBank

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN & TRẢI NGHIỆM NGÂN HÀNG MÔ PHỎNG  VIETVICTORYBANK

MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn sinh viên biết cách chuẩn bị hồ sơ xin việc tạo sự thu hút, xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt và ứng xử khéoléo các câu hỏi khó của  Nhà tuyển dụng;

Giúp sinh viên hiểu rõ cơ  hội nghề nghiệp, sơ  đồ  thăng tiến  của  các vị  trí làm  việc tại  Ngân hàng, từ đó  định hướng phù hợp cho nghề nghiệptrong tương lai;

Tạo điều kiện giao lưu giữa Sinh viên và Ngân hàng, qua đó hiểu rõ hơn về nhu cầu, tiêu chí tuyển dụng, cơ hội thăng tiến trong ngành Ngân hàng và định hướng nghề nghiệp trong Ngân hàng.

 

Từ khóa:
Top