TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ (TN CHỦ NGHĨA XHKH)_THÁNG 6.2017
07/06/2017
Trong tháng 6/2017 này Khoa Đại cương sẽ tổ chức đợt thi Tốt nghiệp chính trị (TN chủ nghĩa XHKH) để kịp tiến độ cho các bạn học lại kịp hoàn thành tốt nghiệp, đồ án.
 Sinh viên khoa mình xem bạn nào chưa trả nợ xong môn Thi TN chính trị (TN chủ nghĩa XHKH) thì đăng ký tại khoa đại cương để Khoa Đại cương xếp lịch ôn và lịch thi cho các bạn kịp tiến độ.
Hạn chót đăng ký đến hết ngày 11/06/2017.
Lịch ôn dự kiến: 17/06/2017
Lịch thi dự kiến: 25/06/2017
Địa chỉ: 03 Hoàng Việt-Phường 4- Tân Bình ( Khoa đại cương -lầu 2)
Từ khóa:
Top